เปิดจำหน่าย 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น. / Ticket will go on sale 24 February 2024 12PM (GMT+7)

Prem PRIVATE SPACE IN BANGKOK
►กำหนดการแสดง: วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น.
►สถานที่: JJ Hall, JJ Mall
►ราคาบัตร : 3500 และ 2000 บาท
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: http://www.premprivatespace.com 

Prem PRIVATE SPACE IN BANGKOK
►Date : Saturday 6th April 2024 at 4.00 PM
►VENUE: JJ Hall, JJ Mall
►Ticket Price : 3500 and 2000 THB
►Ticket Open: Saturday 24th February 2024 at 12:00 PM
►Sale channel: http://www.premprivatespace.com